Kursy KNO do kształcenia zawodowego opracowane w ramach projektu systemowego KOWEZiU „Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie”.

Zasady korzystania z repozytorium:

  • każda zainteresowana szkoła/placówka może bezpłatnie pobrać kurs i zainstalować go na własnej platformie e-learningowej Moodle,
  • kursy są udostępnione na podstawie umowy licencyjnej:

    UMOWA LICENCYJNA NIEWYŁĄCZNA