E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne II klasa III klasa IV klasa
I semestr II semestr I semestr II semestr I semestr II semestr
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1 Programowanie  2 2 3 3    
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pracowania baz danych     2 2 5  
2 Pracownia technik multimedialnych  2  2        
3 Pracownia aplikacji internetowych     2 2 5