E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 
Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I klasa II klasa III klasa
I semestr II semestr I semestr II semestr I  semestr II semestr
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1 Aplikacje użytkowe  2 2 2 2 2 2
 2 Sieci komputerowe      3 3 2 2
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Administrowanie sieciami komputerowymi     3 4 3  3