E.12 Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I klasa II klasa III klasa
I semestr II semestr I semestr II semestr I  semestr II semestr
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
 1 Aplikacje użytkowe  2 2 2 2 2 2
 2 Urządzenia techniki komputerowej  3 3        
 3  Systemy operacyjne  2 2 2 2    
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Eksploatacja sprzętu komputerowego     2 2 2  
2 Pracownia systemów operacyjnych     2 2 2 2